Jebkuru neskaidrību, jautājumu vai problēmu gadījumā Jūs varat sazināties ar Bezrindas KLIENTU SERVISU, kurš strādā katru dienu no 9:00 – 21:00 (pēc Rīgas laika), tel. saziņai +371 29905050, e-pasts: info@bezrindas.lv.

1. Vispārīgi noteikumi
1.1. Mājas lapu www.bezrindas.lv (turpmāk Vietne) un biļešu tirdzniecību ar Vietnes starpniecību nodrošina SIA “Mikromaksājumi”, reģ. Nr.: LV50003855851 (turpmāk Bezrindas).
1.2. Atverot un lietojot Vietni, apskatot jebkuru tās sadaļu vai fragmentu un izmantojot jebkādu tās funkcionalitāti, Jūs piekrītat Bezrindas Privātuma politikai.
1.3. Veicot biļešu iegādi, Jūs (turpmāk Pircējs) apliecināt, ka esat izlasījis un piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem. Gadījumā, ja pie atsevišķu biļešu iegādes ir publicēti papildus specifiski pasākuma, biļešu lietošanas, atlaižu vai citi noteikumi, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat arī šiem papildus noteikumiem.

2. Pirkuma veikšanas un norēķinu kārtība
2.1. Izdarot samaksu, Pircējs apstiprina pirkuma satura atbilstību savai gribai.
2.2. Apmaksa ir jāveic 10 minūšu laikā no biļešu izvēles brīža, pretējā gadījumā biļešu rezervācija tiks pārtraukta un Pircējs var nesaņemt biļetes. Ja iestājas šāda situācija, Pircējs var sazināties ar Bezrindas klientu servisu: tel. saziņai +371 29905050, e-pasts: info@bezrindas.lv.
2.3. Par Vietnes pakalpoju izmantošanu un biļešu iegādi Bezrindas sistēmā var būt paredzēta komisijas maksa, kuru maksā Pircējs. Dažādām biļetēm šī komisija var atšķirties. Komisiju apmērs ir atkarīgs no tā, kāda ir Bezrindas vienošanās ar pasākumu un pārvadātāju organizatoriem, kā arī norēķinu veicējiem un norises vietām. Komisijas ir uzrādītas pie katru konkrēto biļešu iegādes.
2.4. Veicot biļešu iegādi, Pircējs var izvēlēties saņemt papildus pakalpojumus, piemēram, SMS biļetes piegādi uz Pircēja mobilo telefonu, par ko ir paredzēta pakalpojumu maksa. Pakalpojumu maksa ir norādīta pie papildus pakalpojumu izvēles.

3. Pasākumu biļešu atgriešanas, mainīšanas un atmaksas kārtība
3.1. Pasākumu biļetes netiek atgrieztas un mainītas.
3.2. Gadījumā, ja pasākums nenotiek, tas tiek atlikts vai tiek mainīta pasākuma norises vieta, visu atbildību pret biļešu pircējiem, naudas atgriešanu vai biļešu maiņu veic pasākuma organizators. Bezrindas atbildību šajā gadījumā neuzņemas. Ar biļešu iegādi saistītās komisijas un papildus pakalpojumu maksas netiek atmaksātas.

4. Autobusu biļešu atgriešanas, mainīšanas un atmaksas kārtība
4.1. Autobusu biļetes var atgriezt Vietnes Autobusu biļešu atgriešanas sadaļā, ja līdz reisa atiešanas laikam maršruta sākumpieturā atlikušas vairāk kā 2 stundas.
4.2. Nauda par atgrieztajām biļetēm tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā 7 darba dienu laikā.
4.3. Atgriežot Latvijas iekšzemes autobusu reisu biļetes, Pircējs var saņem atmaksu 75% apjomā no biļetes vērtības,
4.4. Atgriežot starptautisko autobusu reisu biļetes, Pircējs var saņemt atmaksu 80% apjomā no biļetes vērtības.
4.5. Ja reiss netiek izpildīts pārvadātāja vainas dēļ un Pircējs veic autobusu biļetes atgriešanu, tas var saņem līdz 100% atmaksu no biļetes vērtības.
4.6. Biļešu iegādes komisijas un maksa par papildus pakalpojumiem netiek atmaksāta.

5. Atbildība
5.1. Pircējs ir atbildīgs par pareizu pircēju un pakalpojuma izmantotāju datu ievadi. Ievadot nepareizus datus, biļete var netikt piegādāta vai persona var netikt ielaista autobusā vai pasākumā.
5.2. Bezrindas neuzņemas atbildību par nozaudētām biļetēm un situācijām, kad Pircēja vainas dēļ biļetes kļūst pieejamas trešajām personām. Atbildīgs par šīm situācijām ir Pircējs. Bezrindas nedublē biļetes un neizsniedz to kopijas.
5.3. Bezrindas nav atbildīga par Pasākuma saturu un kvalitāti. Par to atbildīgs ir pasākuma rīkotājs, kura nosaukums ir norādīts uz biļetes.

6. Speciālie noteikumi autobusu biļešu iegādei un lietošanai
6.1. Autobusa biļešu cenā nav iekļauta maksa par brauciena, bagāžas un veselības apdrošināšanu, kā arī maksa par bagāžas pārvadāšanu.
6.2. Iekāpjot autobusā, pasažierim līdz ar biļeti autobusa vadītājs var lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Pasažiera personas datiem ir jāsakrīt ar Pircēja Bezrindas sistēmā ievadītajiem biļetes izmantotāja (braucēja) datiem. Pretējā gadījumā  autobusa vadītājs ir tiesīgs pasažieri neielaist autobusā. Šādā gadījumā netiek atmaksāta nedz biļetes vērtība, nedz komisijas, nedz arī maksas par papildus pakalpojumiem, ja tādi tika izmantoti.
6.3. Bezrindas neatbild par pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitāti. Pircējs ar pretenzijām par pārvadājumu pakalpojuma kvalitāti var vērsties pret uzņēmumu, kurš nodrošina pārvadāšanas pakalpojumu.

7. Citi noteikumi
7.1. Visi strīdi un domstarpības tiek risināti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīdu risina Latvijas Republikas tiesībā atbilstoši Bezrindas reģistrācijas vietai.
7.2. Bezrindas ir tiesības anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par iespējamo darījuma krāpniecisko raksturu vai citas personas norēķinu datu izmantošanu.
7.3. Bezrindas patur tiesības mainīt Lietošanas noteikumus jebkurā laikā.