Jebkuru neskaidrību, jautājumu vai problēmu gadījumā Jūs varat sazināties ar BezRindas KLIENTU SERVISU, kurš strādā katru dienu no 9:00 – 21:00 (pēc Rīgas laika), tel. saziņai +371 29905050, e-pasts: [email protected].

1. Vispārīgi noteikumi
1.1. Mājas lapu www.bezrindas.lv (turpmāk Vietne) un biļešu tirdzniecību ar Vietnes starpniecību nodrošina SIA “BEZRINDAS.LV”, reģ. Nr.: LV50003855851 (turpmāk Bezrindas).
1.2. Bezrindas pārdod pasākumu biļetes pēc Organizatoru pieprasījuma un Organizatoru interesēs, un nav tiesīgs noteikt vai mainīt biļešu cenas un realizācijas noteikumus, ieskaitot sēdvietu izvietojumu, zāles ietilpību un citus parametrus.
1.3. Tiesības un saistības sakarā ar biļetēm nosaka un izsludina pasākuma Organizators un Bezrindas neuzņemas saistības par šo tiesību un saistību saturu vai izpildīšanu. Bezrindas nav pasākuma organizatora vai jebkuras citas personas, kas atbildīga par pasākuma saturu, kvalitāti, informāciju vai reklāmu, pārstāvis.
1.4. Atverot un lietojot Vietni, apskatot jebkuru tās sadaļu vai fragmentu un izmantojot jebkādu tās funkcionalitāti, Jūs piekrītat Bezrindas Privātuma politikai.
1.5. Veicot biļešu iegādi, Jūs (turpmāk Pircējs) apliecināt, ka esat izlasījis un piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem. Gadījumā, ja pie atsevišķu biļešu iegādes ir publicēti papildus specifiski pasākuma, biļešu lietošanas, atlaižu vai citi noteikumi, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat arī šiem papildus noteikumiem.

2. Pirkuma veikšanas un norēķinu kārtība
2.1. Izdarot samaksu, Pircējs apstiprina pirkuma satura atbilstību savai gribai.
2.2. Apmaksa ir jāveic 10 minūšu laikā no biļešu izvēles brīža, pretējā gadījumā biļešu rezervācija tiks pārtraukta un Pircējs var nesaņemt biļetes. Ja iestājas šāda situācija, Pircējs var sazināties ar Bezrindas klientu servisu: tel. saziņai +371 29905050, e-pasts: [email protected].
2.3. Par Vietnes pakalpoju izmantošanu un biļešu iegādi Bezrindas sistēmā var būt paredzēta komisijas maksa, kuru maksā Pircējs. Dažādām biļetēm šī komisija var atšķirties. Komisiju apmērs ir atkarīgs no tā, kāda ir Bezrindas vienošanās ar pasākumu un pārvadātāju organizatoriem, kā arī norēķinu veicējiem un norises vietām. Komisijas ir uzrādītas pie katru konkrēto biļešu iegādes.
2.4. Veicot biļešu iegādi, Pircējs var izvēlēties saņemt papildus pakalpojumus, piemēram, SMS biļetes piegādi uz Pircēja mobilo telefonu, par ko ir paredzēta pakalpojumu maksa. Pakalpojumu maksa ir norādīta pie papildus pakalpojumu izvēles.
2.5. Biļeti pēc iegādes internetā iespējams izdrukāt vai nosūtīt uz mobilo telefonu kā SMS.

3. Pasākumu biļešu atgriešanas, mainīšanas un atmaksas kārtība
3.1. Pasākumu biļetes netiek atgrieztas un mainītas.
3.2. Gadījumā, ja pasākums nenotiek, tas tiek atlikts vai tiek mainīta pasākuma norises vieta, visu atbildību pret biļešu pircējiem, naudas atgriešanu vai biļešu maiņu veic pasākuma organizators. Bezrindas atbildību šajā gadījumā neuzņemas. Ar biļešu iegādi saistītās komisijas un papildus pakalpojumu maksas netiek atmaksātas.

4. Autobusu biļešu atgriešanas, mainīšanas un atmaksas kārtība
4.1. Autobusu biļetes var atgriezt Vietnes Autobusu biļešu atgriešanas sadaļā vai personīgi pie AS “Rīgas starptautiskā autoosta” zāles administratora, ja līdz reisa atiešanas laikam maršruta sākumpieturā atlikušas vairāk kā 2 stundas.
4.2. Ja reiss tiek atcelts, autobusu biļetes var atgriezt, sūtot pieprasījumu un biļeti uz [email protected] vai personīgi pie AS “Rīgas starptautiskā autoosta” zāles administratora.
4.3. Nauda par atgrieztajām biļetēm tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā 7 darba dienu laikā.
4.4. Atgriežot Latvijas iekšzemes autobusu reisu biļetes, Pircējs var saņem atmaksu 75% apjomā no biļetes vērtības,
4.5. Atgriežot starptautisko autobusu reisu biļetes, Pircējs var saņemt atmaksu 80% apjomā no biļetes vērtības.
4.6. Ja reiss netiek izpildīts pārvadātāja vainas dēļ un Pircējs veic autobusu biļetes atgriešanu, tas var saņem līdz 100% atmaksu no biļetes vērtības.
4.7. Biļešu iegādes komisijas un maksa par papildus pakalpojumiem netiek atmaksāta, izņemto gadījumus, ja reiss tiek atcelts pārvadātāja vainas dēļ.

5. Personas datu apstrādes noteikumi
5.1. Lai nodrošinātu Vietnes darbību un pilnvērtīgu pakalpojumu sniegšanu, Bezrindas kā personas datu pārzinis veic personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Saziņai ar Bezrindas par personas datu apstrādi izmantojiet šajā lapā norādīto Bezrindas kontaktinformāciju.
5.2. Personas datu apstrādi Vietnē Bezrindas uzdevumā kontrolē un pārrauga sertificēts personas datu apstrādes speciālists Juris Dilba, ar kuru varat sazināties, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected].
5.3. Bezrindas veic sekojošu personas datu apstrādi:
5.3.1. pirkuma datu saglabāšanu pirkuma līguma izpildei (pircēja e-pasta adrese, IP adrese, pirkuma laiks, maksājuma rekvizīti, pirkuma saturs) un iespējamai vēlākai pircēja un pirkuma satura identificēšanai, ja rodas tāda vajadzība, kā arī normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā grāmatvedības un lietvedības pienākumu izpildei. Pircēja Vietnē ievadītie personas dati tiek glabāti pus gadu no pasākuma norises datuma vai autobusa reisa izpildes, uz kuru tika pirkta biļete, pēc tam šie dati tiek dzēsti no Vietnes aktīvās datu bāzes.
5.3.2. Vietnes reģistrēto lietotāju personas datu apstrādi, lai identificētu lietotājus un nodrošinātu tiem Vietnes reģistrēto lietotāju priekšrocības, kas ietver sekojošus datus: e-pasta adrese, reģistrācijas laiks, IP adrese, un sociālo tīklu sasaistes informācija, ja reģistrētais lietotājs ir piesaistījis sociālos tīklus, lai identificētu lietotājus un nodrošinātu tiem Vietnes reģistrēto lietotāju priekšrocības. Gadījumā, ja Vietnes reģistrētie lietotāji dzēš savus reģistrēto lietotāju profilus, Bezrindas dzēš šo lietotāju profilā norādītos personas datus.
5.3.3. personas datu apstrādi personām, kuras pieteikušās informācijas saņemšanai par Vietnes jaunumiem, kas ietver e-pasta adresi, pieteikšanās laiku, IP adresi. Šīm personām Bezrindas regulāri nosūta uz norādīto e-pasta adresi informāciju par jaunumiem līdz attiecīgās personas atsakās no jaunumu saņemšanas. Jebkura persona no jaunumu saņemšanas var jebkurā brīdī atteikties. Tādā gadījumā jaunumi vairs netiek sūtīti un personas e-pasta adrese tiek dzēsta.
5.3.4. dažādu konkursu, akciju un loteriju dalībnieku personas datu apstrādi saskaņā ar konkrēto akciju realizēšanas kārtību un noteikumiem.
5.3.5. sīkdatņu (cookie) glabāšanu un apstrādi saskaņā ar sīkdatņu lietošanas noteikumiem.
5.3.6. personas datu apstrādi klientu un lietotāju iesūtītajās sarakstēs Vietnes klientu servisam, lai nodrošinātu pilnvērtīgu atbilžu sniegšanu secīgā sarakstē, ja tāda izveidojas, kas ietver lietotāja e-pasta adreses saglabāšanu, kā arī e-pastā satura saglabāšanu.
5.4. Lai nodrošinātu Vietnē nopirkto autobusu biļešu īpašniekiem autobusu pārvadājuma pakalpojuma saņemšanu, Bezrindas saskaņā ar AS “Rīgas starptautiskā autoosta”, VSIA “Autotransporta direkcija” un autobusu pārvadātāju prasībām nodod Vietnē ievadītos pasažieru datus SIA “BTI”, kurš ir centrālās autobusu reisu un biļešu pārvaldes sistēmas “Baltic Lines” īpašnieks un pasažieru personas datu pārzinis, lai šie pasažieri varētu tikt identificēti biļešu kontroles procesā pirms pārvadājuma pakalpojuma saņemšanas. Pasažieru datus Bezrindas dzēš no Vietnes aktīvās datu bāzes pus gada laikā pēc attiecīgā autobusa reisa izpildes.
5.5. Ar biļešu pircēju piekrišanu atbilstoši atsevišķu pasākumu organizatoru prasībām Bezrindas nodod biļešu pircēju vai pasākuma apmeklētāju personas datus konkrēto pasākumu organizatoriem, kuri darbojas kā šo personas datu pārziņi un šie organizatori uzņemas pilnu atbildību ievērot visu normatīvo aktu prasības personas datu apstrādē. Atsevišķos gadījumos pasākumu biļešu iegādei atbilstoši pasākumu organizatoru prasībām ir obligāta biļešu pircēju vai pasākumu apmeklētāju datu ievade un nodošana konkrēto pasākumu organizatoriem, lai šie pasākumu organizatori varētu pilnvērtīgi nodrošināt pasākuma norisi, informēt par iespējamām izmaiņām saistībā ar pasākuma norisi vai ar atsevišķu biļešu pircēju piekrišanu - arī informēt par līdzīgiem pasākumiem un akcijām, kas saistīti ar viņu organizētajiem pasākumiem.
5.6. Bezrindas nodod personas datus apstrādei normatīvajos aktos paredzētā kārtībā tiesībsargājošajām iestādēm un sīkdatņu apstrādei citiem apstrādātājiem saskaņā ar sīkdatņu lietošanas noteikumiem.
5.7. jebkurai personai ir tiesības pieprasīt Bezrindas piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tai ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz savu personas datu pārnesamību.
5.8. Ikvienai personai ir tiesības iesniegt sūdzību personas datu apstrādes uzraudzības iestādei, ko Latvijas Republikā nodrošina Datu valsts inspekcija.
5.9. personas datu sniegšana Vietnei noteikta saskaņā ar Vietnes Lietošanas noteikumiem, pirkuma līgumu vai pamatojoties uz personas vēlmi saņemt kādus pakalpojumus vai iespējas, kuras Vietne piedāvā. Gadījumā, ja persona nevēlas sniegt savus personas datus iepriekš minētajos gadījumos, var izveidoties situācija, ka Bezrindas nevar izpildīt personas vajadzības un/vai sniegt biļešu iegādes pakalpojumu.

6. Atbildība
6.1. Pircējs ir atbildīgs par pareizu pircēju un pakalpojuma izmantotāju datu ievadi. Ievadot nepareizus datus, biļete var netikt piegādāta vai persona var netikt ielaista autobusā vai pasākumā.
6.2. Bezrindas neuzņemas atbildību par nozaudētām biļetēm un situācijām, kad Pircēja vainas dēļ biļetes kļūst pieejamas trešajām personām. Atbildīgs par šīm situācijām ir Pircējs. Bezrindas nedublē biļetes un neizsniedz to kopijas.
6.3. Bezrindas nav atbildīga par Pasākuma saturu un kvalitāti. Par to atbildīgs ir pasākuma rīkotājs, kura nosaukums ir norādīts uz biļetes.

7. Speciālie noteikumi autobusu biļešu iegādei un lietošanai
7.1. Autobusa biļešu cenā nav iekļauta maksa par brauciena, bagāžas un veselības apdrošināšanu, kā arī maksa par bagāžas pārvadāšanu.
7.2. Latvijas iekšzemes autobusu reisos pasažierim, iekāpjot autobusā, jāuzrāda biļetes izdruka, SMS biļete, elektroniskā biļete viedierīces ekrānā vai jāspēj parādīt jeb precīzi nosaukt biļetes kodu. Pretējā gadījumā autobusa vadītājs ir tiesīgs pasažieri neielaist autobusā. Šādā gadījumā netiek atmaksāta nedz biļetes vērtība, nedz komisijas, nedz arī maksas par papildus pakalpojumiem, ja tādi tika izmantoti.
7.3. Starptautiskajos reisos pasažierim, iekāpjot autobusā,  autobusa vadītājam ir jāuzrāda izdrukāta biļete un līdz ar biļeti autobusa vadītājs var lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Pretējā gadījumā  autobusa vadītājs ir tiesīgs pasažieri neielaist autobusā. Šādā gadījumā netiek atmaksāta nedz biļetes vērtība, nedz komisijas, nedz arī maksas par papildus pakalpojumiem, ja tādi tika izmantoti.
7.4. Bezrindas neatbild par pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitāti. Pircējs ar pretenzijām par pārvadājumu pakalpojuma kvalitāti var vērsties pret uzņēmumu, kurš nodrošina pārvadāšanas pakalpojumu.

8. Pasākumu un to reklāmas izvades kārtība Vietnē
8.1. Vietnes sākumlapā tiek attēloti liela izmēra reklāmas banneri (turpmāk Banneri), kas ir saistīti ar Vietnē pieejamajiem pasākumiem vai Vietnes sniegtajiem pakalpojumiem.
8.2. Banneri tiek pievienoti un ranžēti, ņemot vērā sekojošus kritērijus:
• Pasākumu organizatoru veiktie maksājumi par pasākumu reklamēšanu
• Pasākumu popularitāte
• Pasākumu biļešu pirkšanas intensitāte
• Pasākumu norises laiks
• Vietnes pakalpojumu aktualitāte
8.3. Vietnes sākumlapā tiek izvadīta informācija par dažādiem Vietnē pievienotiem pasākumiem. Šo pasākumu izvades mērķis ir parādīt Vietnes apmeklētājiem Vietnē pieejamo pasākumu daudzveidību, liekot uzsvaru uz jaunākajiem un populārākajiem pasākumiem, kā arī izceļot pasākumus, par kuru reklāmu pasākumu organizatori ir veikuši samaksu atbilstoši Vietnes pakalpojumu cenrādim.
8.4. Galvenie pasākumu ranžēšanas parametri Vietnes sākumlapā ir sekojoši:
• Pasākumu organizatoru veiktiem maksājumiem par pasākumu reklamēšanu
• Pasākumu pievienošanas laiks
• Pasākumu popularitāte
• Pasākumu biļešu pirkšanas intensitāte
• Pasākumu norises laiks
• Randomizācija

9. Citi noteikumi
9.1. Visi strīdi un domstarpības tiek risināti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīdu risina Latvijas Republikas tiesībā atbilstoši Bezrindas reģistrācijas vietai.
9.2. Bezrindas ir tiesības anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par iespējamo darījuma krāpniecisko raksturu vai citas personas norēķinu datu izmantošanu.
9.3. Bezrindas patur tiesības mainīt Lietošanas noteikumus jebkurā laikā.